Obszar praktyki

Czytaj więcej

O kancelarii

Czytaj więcej

Strona główna

Czytaj więcej

Doświadczenie

Czytaj więcej

Współpraca

Czytaj więcej

Kontakt

Czytaj więcej

Zasady współpracy

Współpraca Kancelarii z Klientem odbywa się na podstawie umowy o stałą obsługę prawną albo na podstawie pojedynczych zleceń.

Stała obsługa prawna obejmuje pełna obsługę prawna świadczoną na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. W takim przypadku Kancelaria zapewnia stały kontakt z radcą prawnym i regularne wizyty u Klienta lub w miarę potrzeb Klienta.

Pojedyncze zlecenie obejmuje obsługę prawną danego problemu zleconego przez Klienta na podstawie umowy zlecenia. W momencie przyjęcia zlecenia przez Kancelarię określa się czas jej wykonania (wg tzw. "wartości maksymalnej") oraz termin, do którego zostanie ono wykonane.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od zapotrzebowania Klienta:

 • osobiście w siedzibie Klienta
 • osobiście w miejscu wskazanym przez Klienta
 • za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji (telefon, faks, e-mail)
 • osobiście w siedzibie Kancelarii
 • Kancelaria prawna prowadzi obsługę poprzez:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • sporządzanie informacji i opinii prawnych
 • przygotowywanie projektów umów, pism, aktów prawnych
 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji
 • Kontakt

  Kancelaria Prawna

  Radca Prawny Anna Kujawska

  ul. Wejherowska 65/3

  54-239 Wrocław

  REGON 020041182
  NIP 894-174-16-26

  +48 605 061 999

  a.kujawska@kancelaria-radca.wroclaw.pl