Obszar praktyki

Czytaj więcej

O kancelarii

Czytaj więcej

Strona główna

Czytaj więcej

Doświadczenie

Czytaj więcej

Współpraca

Czytaj więcej

Kontakt

Czytaj więcej
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • sporządzanie umów (statutów) spółek, współpraca z Kancelarią Notarialną;
 • przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki lub zmiany danych w rejestrze oraz reprezentacja Klienta przed właściwym sądem rejestrowym;
 • obsługa organów spółek (posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/Akcjonariuszy);
 • obsługa prawna transakcji nabycia lub zbycia udziałów lub akcji;
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek.
 • sporządzanie, opiniowanie i konsultowanie wszelkiego rodzaju umów (w tym umów budowlanych - o generalne wykonawstwo, o zastępstwo inwestorskie itp.).
 • doradztwo w zakresie stosunków pracy (umowy o pracę, wypowiedzenia, porozumienia);
 • doradztwo w zakresie tworzenia regulaminów (itp. regulamin pracy, wynagradzania)
 • doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, współpraca z Kancelarią Notarialną;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z wpisami w księdze wieczystej;
 • doradztwo oraz sporządzanie, opiniowanie i konsultowanie w zakresie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, lokalu;
 • analizy i audyty prawne nieruchomości;
 • przygotowanie, opiniowanie i konsultowanie umów developerskich
 • (Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji):
 • doradztwo w zakresie zagadnień dotyczących postanowień umowy w przedmiocie między innymi zakazu konkurencji, upustów cenowych, podziału rynku i produktów, klauzul wyłączności w umowach dystrybucyjnych;
 • doradztwo związane z zagadnieniem kontroli koncentracji
 • prawo autorskie, prawo własności przemysłowej
  doradztwo w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i sprawach o dział spadku, w tym przygotowanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentowanie spadkobierców przed sądem, przygotowanie umów o dział spadku
  prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji publicznej oraz sądami polubownymi i organami egzekucyjnymi, na podstawie udzielonych pełnomocnictw

  Kontakt

  Kancelaria Prawna

  Radca Prawny Anna Kujawska

  ul. Wejherowska 65/3

  54-239 Wrocław

  REGON 020041182
  NIP 894-174-16-26

  +48 605 061 999

  a.kujawska@kancelaria-radca.wroclaw.pl